Een nieuwe locatie

In 2016 gaat Verrassend Stadskanaal zich concentreren op de kern van het winkelcentrum. Dit biedt vele voordelen.

Minder parkeerruimte bezet

Allereerst houden we minder parkeerruimte bezet op het Generaal Maczekplein, wat toegejuicht zal worden door ondernemers in het centrum. Verder hebben we op de nieuwe locatie veel meer tijd om op te bouwen en af te breken; het terrein is immers beschikbaar.

Gras als ondergrond is geschikter voor diverse sportonderdelen en ook voor demonstraties van sportverenigingen. Daarom vinden sommige activiteiten nog steeds plaats op of rond de groenstroken bij sporthal De Spont.

Centrum Stadskanaal

In het centrum gaan we nadrukkelijk de verbinding zoeken met de inwoners van Stadskanaal en omgeving. Onze wens is dat de inwoners het evenement zien als een welkome en gezamenlijke activiteit in hun ‘dorp’. Zo zijn er ideeën om de bewoners actief te betrekken bij de inrichting van de terrassen en ook om ze te laten profiteren van materialen die overblijven.

In het centrum gaan we nadrukkelijk de verbinding zoeken met de inwoners van Stadskanaal en omgeving. Onze wens is dat de inwoners het evenement zien als een welkome en gezamenlijke activiteit in hun ‘dorp’. Zo zijn er ideeën om de bewoners actief te betrekken bij de inrichting van de terrassen en ook om ze te laten profiteren van materialen die overblijven.

Het is de bedoeling om door het centrum een wandelpad te maken, die bezoekers en deelnemers langs alle beleving voert: sport, beweging, muziek, theater, beeldende kunst – afgewisseld met huiskamerachtige terrasjes.

Duurzaam

We willen bij editie 2016 ook nadrukkelijk aandacht besteden aan duurzaamheid. Naast het scheiden van afval gaan we bewust nadenken over ons energiegebruik, materiaalgebruik en recycling. Ook bij het eten, dat lokale horecaondernemers samen gaan creëren, willen we graag minimaal één product zien dat gezond én verantwoord is.