Organisatie Verrassend Stadskanaal

Verrassend Stadskanaal wordt georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers met als doel de lokale leefbaarheid te verhogen. Zij betrekken overheid, scholen, verenigingen, bewoners en bedrijfsleven bij het evenement en zoeken steeds de verbinding om tot indrukwekkende resultaten te komen met verhoudingsgewijs weinig middelen.

Het evenement valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Promotie Stadskanaal, met in het bestuur de volgende vrijwilligers: Gerwin Bruns (voorzitter), Gert Meijer (secretaris), Marcel Dries (penningmeester), Jeroen van Broekhoven,  Jasper de Munck, Jeroen Post, Gert Jan Schmaal en Martijn Ulenreef.

Het bestuur coördineert de verschillende programmaonderdelen van Verrassend Stadskanaal, zorgt voor onderlinge synergie en toetst of de inhoud voldoet aan de doelstelling van het evenement. Stichting Promotie Stadskanaal is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: kvk02083139.